tvangsarving.dk

Hvem er tvangsarvinger? Hvad udgør tvangsarven i Danmark? Hvad gør du, hvis dit barn skal arve mindst muligt?

Hvem er tvangsarvinger?

Dine tvangsarvinger er i følge dansk arvelov din ægtefælle samt dine livsarvinger.

Dine livsarvinger er dine børn. Såfremt en af dine børn ikke måtte overlever dig, vil dennes børn træde i stedet for. På den måde kan dine børnebørn eller oldebørn blive dine livsarvinger.

Når man er tvangsarving, kan man ikke gøres arveløs (med mindre man som tvangsarving selv ønsker at underskrive et egentligt arveafkald).

Hvad udgør tvangsarven i Danmark?

Tvangsarven udgør 1/4 af alt, hvad du efterlader dig i dit dødsbo.

Har du tvangsarvinger, må du således "kun" testerere frit over 75% af din formue - de sidste 25% skal tilfalde dine tvangsarvinger.

Hvordan denne fjerdedel bliver fordelt mellem dine tvangsarvinger, afhænger af dine familieforhold:

  • Har du en ægtefælle, men ingen livsarvinger, har ægtefællen krav på hele tvangsarven, dvs. 1/4 (25 %).
  • Har du en ægtefælle og livsarvinger, har ægtefællen krav på halvdelen af tvangsarven, dvs. 1/8 (12,5 %), og livsarvingerne skal dele den anden halvdel, dvs. 1/8 (12,5 %).
  • Er du enlig og har livsarvinger, har børnene krav på hele tvangsarven, dvs. 1/4 (25 %). 
  • Er du enlig og ingen livsarvinger, skal der ikke udredes tvangsarv. Du kan frit testere over hele din formue.

Hvad gør du, hvis dit barn skal arve mindst muligt?

Hos arveretsadvokater kaldes det et "sort får"-testamente, hvis ægtefæller ønsker, at et barn skal arve mindst muligt. 

Med et "sort får"-testamente sikres, at bestemte livsarvinger kun modtager deres tvangsarv, mens resten går til de øvrige børn/børnebørn.

Konkret sikrer et “sort får”-testamente følgende 2 ting:

1) Den længstlevende ægtefælle arver mest muligt.

Samtlige børn må i første omgang nøjes med deres tvangsarv. Har ægtefællerne fælleseje, vil den længstlevende ægtefælle kunne beholde 15/16 (93,75%) af den samlede formue. Førstafdødes børn må dele 1/16 (6,25%).

Længstlevende ægtefælle kan typisk ikke sidde i uskiftet bo med de (sær)børn, hvis arv er blevet beskåret til tvangsarven, idet særbørnene ikke ønsker at give deres samtykke. Du kan læse mere om uskiftet bo her.

2) Ved den længstlevendes død, er det kun bestemte børn, der skal arve.

Testamentet sørger for, at så lidt som muligt tilfalder de(t) sorte får. Resten tilfalder øvrige børn. Typisk vil der også være bestemmelser, der sikrer, at at de øvrige børn har fortrinsret til at vælge, hvilke genstande de vil arve, mens de(t) sorte får alene får sin tvangsarv i kontanter.

Ikke to familiers ønsker er helt ens og et “sort får”-testamente tilpasses ofte, tilføjes undtagelser m.v. Derfor skræddersys hvert enkelt testamente til hvert enkelt familie hos MinAdvokat.